admin

Locatiebeheer

locatiebeheer

Met de 10 jaar ervaring die wij hebben in het beheren en onderhouden van ruimten met ons AX Enterprise beheersysteem, is het volledig op afstand beheren en onderhouden van telecombedrijven, nutsbedrijven en openbare en particuliere gebouwen een dienst die wij met tevredenheid uitvoeren voor onze klanten.

Infratech verstaat meerdere belangrijke principes onder het beheer van uw telecomruimten: monitoring van alarmen en toegang, maar ook de opvolging daarvan.

Het begint bij de monitoring van allerhande processen zoals het functioneren van de apparatuur en de omgevingscondities van uw ruimten.

Infratech maakt gebruik van live real-time monitoring door middel van haar i-BOX-concept waarop sensoren en aansturingsmodules kunnen worden aangesloten. Denk daarbij aan (toegangscontrole)kaartlezers, rookmelders, inbraakdetectors, luchtvochtigheid/temperatuursensoren, waterdetectiesensoren, stroomuitvalsensoren en meer. Bij het opmerken van bijvoorbeeld temperatuurwijzigingen en/of waterdetectie stuurt de i-BOX onmiddellijk een melding die uitkomt bij ons NOC waardoor storingen of erger worden voorkomen. Vervolgens wordt er door Infratech direct gehandeld volgens een vooraf overeengekomen protocol.

foto 2

Toegangscontrole

toegangscontrole

Wij maken het u als klant nog eenvoudiger en kunnen uw toegangscontrole op afstand beheren.

Denk daarbij aan het verstrekken van toegangspassen, het activeren of blokkeren daarvan, het instellen van toegangstijden voor personen of groepen en het aanpassen van autorisatie van toegangen aan de hand van de toegangspassen.

Niet elke werknemer werkt op dezelfde afdeling. Niet elke werknemer behoort willekeurig welke ruimte dan ook in het gebouw te kunnen betreden. Wij kunnen op afstand beheren wie welke toegangspas heeft en welke ruimten daarmee betreden kunnen worden. Een simpele pas voor de hoofdingang? Geen probleem. Alleen toegang tussen 8:30 en 17:00 uur? Geen probleem. In ons systeem kunnen wij werknemers en daarmee hun toegangspassen in groepen indelen en toegangstijden instellen.

Gaat er iemand weg bij het bedrijf? Wij kunnen de pas blokkeren mocht deze onverhoopt niet zijn ingeleverd.

Er zijn vele soorten kaartlezers beschikbaar en wij kunnen deze ook voor u installeren. Voor elke situatie is er een geschikte kaartlezer. U geeft ons een lijst door van werknemers en hoe u de passen en toegangen verdeeld wilt hebben en wij voeren dit in ons systeem in. De configuratie is op elk gewenst moment aan te passen.

toegangspas

Terreinbewaking

terreinbewaking

Wij kunnen u ook van dienst zijn voor het bewaken van uw bedrijfsterrein.

Denk aan slagbomen, RVS-zuilen met intercoms (met of zonder camera) die rechtstreeks in verbinding staan met de receptie, automatische nummerplaatherkenning en camerasystemen. U bepaalt of en wanneer bezoekers uw terrein betreden en houdt een goed overzicht over de voertuigen en mensen op en rond uw bedrijf of bedrijven.

Wij specialiseren ons in beveiliging in de meest ruime zin.

Het installeren van toegangscontrolesystemen bij de ingang van uw bedrijfspand, maar ook binnen bij toegangsdeuren. Camera’s in of buiten uw bedrijfspand. Intercoms bij de voordeur maar ook bij de toegang tot uw parkeerplaatsen.

Over IP kunnen al deze toegangscontrolesystemen gekoppeld worden.

De bezoeker betreedt uw terrein en nadert een RVS-zuil waarin een intercom is gebouwd; belt aan, en wordt toegesproken en wel of niet toegestaan het terrein te betreden. De camera bij de RVS-zuil kan ook meteen een automatisch nummerplaatherkenning-systeem hebben. Heeft de intercom in de zuil een camera dan kan de persoon door wie dan ook binnenin het pand bekeken worden op een IP-binnentoestel waarop de beelden van de intercom binnenkomen. De medewerker kan met een simpele druk op zijn/haar toestel de persoon toegang tot het terrein verschaffen.
Hetzelfde geldt voor personen te voet die rechtstreeks bij uw voordeur staan; een druk op de knop en het beeld van de intercom wordt geactiveerd.

Er zijn vele mogelijkheden waarop u uw bedrijfsterrein veilig kunt maken.

En als al deze systemen gekoppeld worden heeft u de volledige controle!

foto 333

Sleutelbeheer

sleutelbeheer

Een belangrijk onderdeel voor het beheren van ruimten is het sleutelbeheer.

Welke sleutels horen bij welke locaties/ruimtes? Dit zijn dagelijks terugkerende vragen die een goede registratie verdienen. Wij bieden u een sleutelbeheersysteem. Of het nu gaat om het leveren van sleutels of het totale beheer van uw sleutelplan.

Net als met toegangspassen is het belangrijk om te weten wie een pas in het bezit heeft en waar deze precies toegang toe geeft.

Wij beheren vele locaties waar gewone sleutels voor nodig zijn. Deze sleutelsets kunnen wanneer dan ook op onze website www.infratechgroep.nl aangevraagd worden als u een klant van ons bent. Wij verwerken uw sleutelaanvraag meteen. De persoon komt met naam en bedrijfsnaam etc. in onze database te staan. U kunt altijd contact opnemen om een recent overzicht te ontvangen. Sleutels kunnen op afstand niet geblokkeerd worden zoals toegangspassen en daarom raden wij aan regelmatig contact te houden; zijn de personen die in het bezit van sleutels van uw locaties zijn nog actueel? Worden er sloten vervangen van een locatie? Ook voor het installeren van sloten kunt u bij ons terecht. Voor elke locatie hebben wij de gewenste sloten, of het nu gaat om cilindersloten of magneetsloten. Samen kunnen wij werken aan veilige locaties en een goed toegangsbeheer.

sleutelbeheer

Parkeerbeheer

parkeerbeheer

  Marktontwikkeling; verhuur van parkeerplaatsen

Een eigenaar en/of verhuurder van een bedrijvengebouw verhuurt parkeerplaatsen in en rond dat gebouw. Vanwege de marktontwikkeling wil een huurder niet méér betalen dan voor wat hij gebruikt. Dat geldt ook voor parkeerplaatsen. In de meeste praktijksituaties ontbreekt het de eigenaar/verhuurder aan een goed beheer van de parkeerplaatsen.

Voor een eigenaar/verhuurder moet het mogelijk zijn om parkeerplaatsen te verhuren voor een vastgesteld tarief per dag, per kenteken of, indien een kenteken niet wordt herkend, per pasnummer. Daarbij moet de software in staat zijn om, als een kenteken of een pas meerdere keren op dezelfde dag is gebruikt bij het IN en UIT rijden, deze te registreren als één dag registratie. De tijdslimiet van registratie van één dag is van 6:00 uur tot en met 24:00 uur.

Infratech is in staat om een sluitend parkeerbeheer te leveren dankzij de in eigen beheer ontwikkelde parkeerbeheersoftware in combinatie met een kentekenregistratiesysteem en toegangscontrole. Dit houdt in dat de toegangswegen tot de parkeerplaatsen worden voorzien van IN en UIT kaartlezers, of kentekenregistratie camera’s voor het controleren van het parkeren en het vastleggen van de parkeerplaatsen voor de verhuurder.

Ons NOC kan vanaf de netwerkserver met haar software via IP het totale parkeerbeheer uitvoeren.

Via het internet kan de software worden bereikt en daarop kan worden gewerkt in twee Grafische User Interface (GUI) Modules: NOC of Huurder.

Beheer mogelijkheid voor de huurder

Als de verhuurder/eigenaar het toe staat, is het voor de huurder mogelijk om gebruik te maken van een eigen administratiemodule, waarin een invulscherm het kenteken of een pas met gebruikersnaam voor het eigen personeel toegevoegd kan worden in de database. Als de huurder hier niet voor kiest, dan kan het NOC dit doen, waarbij de huurder de informatie dient op te geven aan ons NOC. Er is binnen dit invulscherm ook een module die verwijst naar de gastbezoeker die in de meeste gevallen geen voorregistratie heeft gedaan van zijn bezoek. Na het volledig invullen van de invulvelden kan de IN en UIT toegang geactiveerd worden. De software zal dan ook deze registratie doen via de software naar de logbestanden van ons NOC.

De administratiemodule voor huurders omvat de volgende mogelijkheden:

– Loginscherm via webbrowser

– Invulscherm voor personeel (naam persoon, kaartnummer, kenteken auto)

– Invulscherm voor gastbezoekers (naam persoon, bedrijfsnaam, voor wie op bezoek)

– Overzicht via pop-up menu van gastbezoekers die eerder op de dag zijn geweest

– Overzichtsscherm (personeel en gastbezoekers) op datum

– Overzicht beschikbare plaatsen (datum vandaag)

Dienst die Infratech kan leveren op het gebied van Parkeerbeheer

De betaalbare dienst is momenteel ingericht tijdens normale kantoortijden van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur. In overleg met de klant kan worden bekeken of deze dienst uitgebreid kan worden buiten kantoortijden en naar feestdagen.

De Administrator Module omvat de volgende mogelijkheden:

– Maken van logbestanden van alle IN-/UITgaande personen en/of voertuigen

– Maken van een groep huurders met daarin toegewezen kentekens en/of pasnummers

– Aanmaken en wijzigen van het login password van de huurder

– Uitdraai per verhuurder (bewijslast bij de facturatie)

– Uitdraai per verhuurder van gastbezoekers

– Facturatiesjabloon met verwijzing naar het logo en de bedrijfsgegevens van de verhuurder/eigenaar

– Tariefstelling per huurder, ingangsdata en wijzigingen

– Registratie van langparkeerders

– Vastlegging van de toegewezen parkeerplaatsen

parking

SMS monitoring

sms monitoring

Waarom heeft u SMS monitoring nodig?

In sommige gevallen werkt uw personeel alleen en in afgesloten ruimten of afgelegen gebouwen. Niemand van buitenaf weet dat daar een persoon aan het werk is en kunnen dus ook niet weten wanneer uw personeel in gevaar is. Een simpel ongeluk, een val, of andere onvoorziene omstandigheden kunnen hierdoor fataal aflopen.

Bedrijven moeten bewijzen dat zij alles hebben gedaan aan het voorkomen van bedrijfsongelukken en dat de werkveiligheid voor het personeel zo goed mogelijk geregeld is.

Ongelukken op het werk worden steeds strenger aangepakt en leiden tot hele hoge boetes.

Als u kunt bewijzen dat uw personeel werd gemonitord door SMS-berichten op zijn/haar eigen mobiele telefoon bij het betreden van de locatie, de afgesproken tijd daardoor te brengen en het verlaten van de locatie dan loopt u geen gevaar. En belangrijker; uw personeel ook niet.

Infratech NOC beheert vele locaties en heeft contact met vele medewerkers die locaties betreden door het hele land heen. De locatie kan niet zomaar betreden worden, de toegang wordt aangevraagd, en wij weten waar, wanneer en hoe lang de medewerker in de locatie aanwezig is. Mocht de afgesproken tijd overschreden worden, dan nemen wij contact op met de medewerker.

Op deze manier werken wij samen met u aan een veilige werkomgeving.

Een simpel systeem dat u een hoop werk uit handen neemt. Meer weten? Neem contact met ons op: 0229-820828.

sms monitoring

Liftbeheer

liftbeheerOnder liftbeheer verstaan wij het communiceren met personen in de lift; bij een calamiteit of als de lift een storing heeft. Deze diensten doen wij in samenwerking met lift-onderhoudspartijen, projectbeheermaatschappijen, woningcorporaties of direct via verenigingen van huiseigenaren.

Calamiteiten

In geval van een calamiteit kan een persoon in de lift een oproep doen via de intercom en kunnen wij direct met de persoon communiceren en vragen wat de problemen zijn. Indien er een storing is met de lift nemen wij direct contact op met de onderhoudspartij om deze in te schakelen.

Storingen 24/7

Bij storingen aan de lift krijgen wij een melding binnen via onze schermen op het NOC. Deze melding wordt direct opgepakt en indien nodig wordt de betreffende onderhoudspartij ingeschakeld. Wij bieden de mogelijkheid voor de liftmonteur om in onze softwareapplicatie te kunnen kijken en via Google Maps kan de monteur zien waar de lift zich bevindt en zo snel mogelijk naar de locatie kunnen gaan.

Camerabeelden

Steeds vaker zien wij een camera in een lift zodat bij calamiteiten direct gezien kan worden wat er lokaal gebeurt. De beelden kunnen vastgelegd worden mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Hierover kunnen wij u adviseren.

Alive test en melding

Onze softwareapplicatie ondersteunt ook de mogelijkheid de intercom in de lift te controleren volgens de wettelijke eisen van 3 keer per jaar. Tevens kan er van de testmeldingen een rapportage gemaakt worden en deze per e-mail te verzenden naar de eigenaar.

Alarmmeldingen en logs

Wij kunnen zelfs in onze software uw intercom en verbinding beheren en programmeren indien u dit wenst. Binnen onze software is het mogelijk dat de onderhoudspartij zelf de programmatie en het technische beheer voor zijn rekening neemt en dat ons NOC alleen de meldingen beheert.

Vakantie of ziekmeldingen van de onderhoudspartij

Omdat wij samenwerken met kleine onderhoudspartijen kan het zijn dat de personeelsbezetting niet voldoende is om een mogelijke storing af te handelen. In overleg met de onderhoudspartij kunnen wij de zaken coördineren en zorgen dat een andere onderhoudspartij de storing overneemt zodat de problemen snel opgelost worden.

Andere intercoms ondersteunen

Er zijn naast de 2N intercomsystemen die in vele liftinstallaties hangen en die door onderhoudspartijen gebruikt worden ook andere intercoms zoals van KONE of P100 protocolintercoms. Ook deze worden door onze softwareapplicatie ondersteund. Door middel van een IP-netwerk kunnen wij op afstand uw intercom in de lift beheren.

Wij helpen u graag met de communicatie in uw lift en zijn niet verbonden aan een merk of vaste onderhoudspartij!

liftbeheerl2