Parkeerbeheer

parkeerbeheer

  Marktontwikkeling; verhuur van parkeerplaatsen

Een eigenaar en/of verhuurder van een bedrijvengebouw verhuurt parkeerplaatsen in en rond dat gebouw. Vanwege de marktontwikkeling wil een huurder niet méér betalen dan voor wat hij gebruikt. Dat geldt ook voor parkeerplaatsen. In de meeste praktijksituaties ontbreekt het de eigenaar/verhuurder aan een goed beheer van de parkeerplaatsen.

Voor een eigenaar/verhuurder moet het mogelijk zijn om parkeerplaatsen te verhuren voor een vastgesteld tarief per dag, per kenteken of, indien een kenteken niet wordt herkend, per pasnummer. Daarbij moet de software in staat zijn om, als een kenteken of een pas meerdere keren op dezelfde dag is gebruikt bij het IN en UIT rijden, deze te registreren als één dag registratie. De tijdslimiet van registratie van één dag is van 6:00 uur tot en met 24:00 uur.

Infratech is in staat om een sluitend parkeerbeheer te leveren dankzij de in eigen beheer ontwikkelde parkeerbeheersoftware in combinatie met een kentekenregistratiesysteem en toegangscontrole. Dit houdt in dat de toegangswegen tot de parkeerplaatsen worden voorzien van IN en UIT kaartlezers, of kentekenregistratie camera’s voor het controleren van het parkeren en het vastleggen van de parkeerplaatsen voor de verhuurder.

Ons NOC kan vanaf de netwerkserver met haar software via IP het totale parkeerbeheer uitvoeren.

Via het internet kan de software worden bereikt en daarop kan worden gewerkt in twee Grafische User Interface (GUI) Modules: NOC of Huurder.

Beheer mogelijkheid voor de huurder

Als de verhuurder/eigenaar het toe staat, is het voor de huurder mogelijk om gebruik te maken van een eigen administratiemodule, waarin een invulscherm het kenteken of een pas met gebruikersnaam voor het eigen personeel toegevoegd kan worden in de database. Als de huurder hier niet voor kiest, dan kan het NOC dit doen, waarbij de huurder de informatie dient op te geven aan ons NOC. Er is binnen dit invulscherm ook een module die verwijst naar de gastbezoeker die in de meeste gevallen geen voorregistratie heeft gedaan van zijn bezoek. Na het volledig invullen van de invulvelden kan de IN en UIT toegang geactiveerd worden. De software zal dan ook deze registratie doen via de software naar de logbestanden van ons NOC.

De administratiemodule voor huurders omvat de volgende mogelijkheden:

– Loginscherm via webbrowser

– Invulscherm voor personeel (naam persoon, kaartnummer, kenteken auto)

– Invulscherm voor gastbezoekers (naam persoon, bedrijfsnaam, voor wie op bezoek)

– Overzicht via pop-up menu van gastbezoekers die eerder op de dag zijn geweest

– Overzichtsscherm (personeel en gastbezoekers) op datum

– Overzicht beschikbare plaatsen (datum vandaag)

Dienst die Infratech kan leveren op het gebied van Parkeerbeheer

De betaalbare dienst is momenteel ingericht tijdens normale kantoortijden van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur. In overleg met de klant kan worden bekeken of deze dienst uitgebreid kan worden buiten kantoortijden en naar feestdagen.

De Administrator Module omvat de volgende mogelijkheden:

– Maken van logbestanden van alle IN-/UITgaande personen en/of voertuigen

– Maken van een groep huurders met daarin toegewezen kentekens en/of pasnummers

– Aanmaken en wijzigen van het login password van de huurder

– Uitdraai per verhuurder (bewijslast bij de facturatie)

– Uitdraai per verhuurder van gastbezoekers

– Facturatiesjabloon met verwijzing naar het logo en de bedrijfsgegevens van de verhuurder/eigenaar

– Tariefstelling per huurder, ingangsdata en wijzigingen

– Registratie van langparkeerders

– Vastlegging van de toegewezen parkeerplaatsen

parking