SMS monitoring

sms monitoring

Waarom heeft u SMS monitoring nodig?

In sommige gevallen werkt uw personeel alleen en in afgesloten ruimten of afgelegen gebouwen. Niemand van buitenaf weet dat daar een persoon aan het werk is en kunnen dus ook niet weten wanneer uw personeel in gevaar is. Een simpel ongeluk, een val, of andere onvoorziene omstandigheden kunnen hierdoor fataal aflopen.

Bedrijven moeten bewijzen dat zij alles hebben gedaan aan het voorkomen van bedrijfsongelukken en dat de werkveiligheid voor het personeel zo goed mogelijk geregeld is.

Ongelukken op het werk worden steeds strenger aangepakt en leiden tot hele hoge boetes.

Als u kunt bewijzen dat uw personeel werd gemonitord door SMS-berichten op zijn/haar eigen mobiele telefoon bij het betreden van de locatie, de afgesproken tijd daardoor te brengen en het verlaten van de locatie dan loopt u geen gevaar. En belangrijker; uw personeel ook niet.

Infratech NOC beheert vele locaties en heeft contact met vele medewerkers die locaties betreden door het hele land heen. De locatie kan niet zomaar betreden worden, de toegang wordt aangevraagd, en wij weten waar, wanneer en hoe lang de medewerker in de locatie aanwezig is. Mocht de afgesproken tijd overschreden worden, dan nemen wij contact op met de medewerker.

Op deze manier werken wij samen met u aan een veilige werkomgeving.

Een simpel systeem dat u een hoop werk uit handen neemt. Meer weten? Neem contact met ons op: 0229-820828.

sms monitoring